czwartek,  4 marca 2021  -  16:16:40
Poker, Sports Betting, Casino Poker, Sportwetten, Casino BonusBonusBonus.cz BonusBonusBonus.sk Poker, kasyno, bukmacher BonusBonusBonus.hu BonusBonusBonus.ru Poker, Sports Betting, Casino

Ogólne warunki handlowe


1. Postaniowienia ogólne

Strona internetowa BonusBonusBonus jest zarządzana przez firmę LM Vermittlungsgesellschaft Sp. z o.o. Zawarte na stronie dane służą wyłącznie do celów informacyjnych i nie stanowią ofert przyjmowania lub pośrednictwa w hazardzie. Firma zastrzega sobie zmiany w publikacjach, regularne aktualizacje oraz zakończenie działalności bez konieczności uprzedniego powiadomienia.

2. Warunki korzystania

Oferta skierowana jest do osób, które ukończyły 18 rok życia i są uprawnione do korzystania z oferowanych usług zgodnie z postanowieniami prawnymi Austrii oraz kraju ich stałego pobytu. Użytkownik jest zobowiązany do samodzielnego zasięgnięcia informacji dotyczących regulacji prawnych. Zwracamy uwagę na to, że przyjmowanie i pośrednictwo bądź udział w grach hazardowych podlega w wielu państwach restrykcjom prawnym.

3. Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje na stronie internetowej BonusBonusBonus podlegają starannej kontroli. Z uwagi na fakt, iż autorami publikacji są często osoby trzecie, firma nie ponosi odpowiedzialności za ich poprawność. Ze względu na olbrzymie zasoby, gwarancji nie podlega również aktualność danych, poprawność publikacji oraz ich jakość. Nie ponosimy odpowiedzialności zwłaszcza za błędne, przestarzałe, nieprawdziwe, niezgodne z prawem dane, a szczególnie za dane dotyczące kursów (np. porównania kursów), wyniki meczów, dane dotyczące stolików i turniejów w pokerze i w kasynach itd. Dane oparte na informacjach bukmacherów, poker roomów, kasyn lub innych osób trzecich służą jedynie do celów informacyjnych i powinny być postrzegane jako niewiążące. Obowiązujące kursy publikowane i aktualizowane są wyłącznie przez danych oferentów na ich stronach internetowych; ich ogólne warunki handlowe również należy brać pod uwagę. Nie ponosimy odpowiedzialności za stracone wygrane, straty powstałe podczas gry lub jakiegokolwiek rodzaju szkody powstałe w sposób bezpośredni lub pośredni w wyniku użytkowania strony internetowej, niezależnie od tego, czy wynikły w związku z dostępem do strony, jej otwarciem, korzystaniem z jej treści lub wskutek braku dostępu do strony.

4. Odsyłacze i linki.

Podczas umieszczania linków do zewnętrznych stron ich treści z zasady poddawane są starannej kontroli. Zawartość stron stale ulega jednak częściowym, a nawet całkowitym zmianom, dlatego też nie ponosimy odpowiedzialności za obce strony internetowe. Odpowiedzialność za treści zewnętrznych stron ponoszą wyłącznie ich autorzy. Jeśli któraś z linkowanych stron miałaby zawierać wątpliwe bądź niezgodne z prawem treści, prosimy o powiadomienie; w takim przypadku usuwamy link ze strony.

5. Prawa autorskie i markowe.

Informacje i dane oddane do dyspozycji na stronie internetowej mogą stanowić własność intelektualną osób trzecich, zwłaszcza ich autorów, których prawa należy uwzględnić. Również treść i struktura strony internetowej i jej subdomeny są chronione prawem autorskim oraz prawem markowym. Istnieje jednak możliwość linkowania strony. Zabronione jest natomiast przejmowanie głównego okienka w formie framesetu. Korzystanie z terści wymaga uprzedniej pisemnej zgody. Powielanie lub korzystanie z grafiki, plików audio i wideo oraz tekstów bez wyraźnej zgody jest zabronione.

6. Ochrona danych.

Przedsiębiorstwo zapisuje dane osobowe użytkowników w elektronicznej kartotece. Dane są przetwarzane wyłącznie w celach obsługi klientów i księgowości. Rejestrując się użytkownik wyraża zgodę na wprowadzenie i przetwarzanie swoich danych we wspominionych powyżej celach. Zarejestrowani użytkownicy wyrażają zgodę na rejestrację na innych stronach internetowych, o ile nie muszą ponosić żadnych kosztów.

 

7. Właściwość miejscowa sądu, prawa właściwe.

Wszelkie spory mogące wyniknąć z użytkowania treści tej witryny będą rozstrzygane przez sąd w Wiedniu 1010 właściwy rzeczowo i miejscowo dla siedziby naszej firmy, chyba, że § 14 KSchG (austriackiej ustawy o ochronie konsumenta) stanowi inaczej. Zastosowanie ma wyłącznie austriackie prawo z wyłączeniem norm międzynarodowych.

8. Postanowienia końcowe.

Jeśli poszczególne postanowienia miałyby okazać się nieskuteczne, wówczas nie narusza to skuteczności pozostałych postanowień.

Niniejszy tekst jest tłumaczeniem niemieckiej wersji ogólnych warunków handlowych. Wiążąca jest wersja niemiecka (Wersja z 30 lipca 2007).

 

---

Tagi

---